I. CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG VINCITY OCEAN PARK

 • Thời gian áp dụng: Từ ngày 16/10/2018 cho đến khi có chính sách mới thay thế
 • Đối tượng áp dụng: KH mua căn hộ P2 – P5 – P11 – P12 – P18 – P19 tại dự án Vinhomes Ocean Park

II. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

Tiến độ thanh toán căn hộ Vinhomes Ocean Park T10.2018

Lưu ý: Trong trường hợp KH không đóng đủ tiền theo tiến độ thanh toán trên thì khoản tiền đã đóng ưu tiên chuyển vào TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB trước. Phần còn lại được chuyển thanh toán theo tiến độ của HĐMB.

III. THỦ TỤC KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ VINCITY OCEAN PARK GIA LÂM

 • Ký hợp đồng mua bán dự kiến tháng 11/2018 với các tòa P11 – P12 – P18 – P19
 • Ký hợp đồng mua bán dự kiến tháng 12/2018 với tòa P2 và P5

IV. CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI

Khách hàng lựa chọn hình thức thanh toán theo tiến độ thường bằng vốn từ có sẽ được hưởng mức chiết khấu 2% giá bán căn hộ (trước VAT &KPBT) khi ký HĐMB.

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI TỪ CĐT DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU THANH TOÁN TRƯỚC HẠN GIÁ BÁN CĂN HỘ

I. Chương trình ưu đãi dành cho KH vay vốn NH lên tới 70% giá bán căn hộ (gồm VAT)

1.1 Chính sách: 

 • Mức dư nợ vay: lên tới 70% giá bán căn hộ (gồm VAT)
 • Ân hạn nợ gốc: theo quy định của Ngân hàng
 • Lãi suất trong thời gian ân hạn nợ gốc: theo quy định của Ngân hàng
 • Phí trả nợ trước hạn trong thời gian ân hạn nợ gốc: theo quy định của Ngân hàng

1.2 Tiến độ giải ngân:

Tiến độ giải ngân Vinhomes Ocean Park Tháng 10

1.3 Khách hàng ký hợp đồng mua bán không muộn hơn ngày 15/12/2018 (với tòa P11-P12-P18-P19) hoặc 31/12/2018 (với tòa P2-P5) và vay vốn ngân hàng thanh toán sớm cho CĐT theo đúng quy định sẽ được hỗ trợ giảm trừ lên đến 11% vào giá căn hộ trước VAT và KPBT khi ký HĐMB.

II. Chương trình ưu đãi dành cho khách hàng vay vốn lên tới 70% giá bán căn hộ (gồm VAT). Chính sách ân hạng nợ gốc và lãi lên tới 70% giá bán căn hộ (gồm VAT) khi ký HĐMB

2.1 Chính sách

 • Mức dư nợ vay: Lên tới 70% giá bán căn hộ (đã gồm VAT)
 • Mức dư nợ được hưởng ân hạn nợ gốc và lãi: 70% giá bán căn hộ (gồm VAT)
 • Lãi suất và thời gian ân hạn nợ gốc và lãi: Lãi suất 0% trong 21 tháng kể từ ngày giải ngân nhưng không muộn hơn 31/08/2018
 • Ân hạn nợ gốc (kể từ ngày giải ngân đầu tiên của ngân hàng): Trong thời gian ân hạn nợ gốc và lãi
 • Miễn phí trả nở trước hạn trong thời gian ân hạn nợ gốc và lãi

2.2 Tiến độ giải ngân

Tiến độ giải ngân Vinhomes Ocean Park Gia Lâm Tháng 10

Lưu ý: 

 • Trong mọi trường hợp, CĐT chỉ hỗ trợ ân hạn nợ lãi trong thời gian ân hạn nợ gốc và lãi đối với các khách hàng đáp ứng đầy đủ điều kiện vay vốn, hoàn thành đầy đủ các thủ tục theo Quy định của ngân hàng do Chủ đầu tư chỉ định.
 • Trường hợp khách đã VVNH và giải ngân theo CSBH, các khoản vốn tự có sẽ không được tính lãi thanh toán sớm

III. Chương trình dành cho KH ký HĐMB có nhu cầu thanh toán trước hạn bằng vốn tự có 

3.1 Khách hàng Việt Nam có nhu cầu thanh toán sớm trước hạn bằng vốn tự có trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký HĐMB sẽ được hưởng: 

 • Mức chiết khấu lên đến 11% giá bán căn hộ (trước VAT và KPBT) nếu KH thanh toán trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký HĐMB không muộn hơn 31/12/2018.
 • Mức lãi suất 12%/năm cho 5% giá bán căn hộ (không bao gồm VAT) – vào TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB. Khoản tiền lãi được trả vào cuối kỳ khi thanh lý TTĐC. KH cá nhân chịu thuế TNCN cho khoản lãi này.

3.2 Khách hàng nước ngoài có nhu cầu thanh toán trước hạng bằng vốn tự có lên tới 75% giá bán căn hộ (gồm VAT) trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký HĐMB sẽ được hưởng: 

 • Mức chiết khấu lên đến 7% giá bán căn hộ (trước VAT và KPBT) nếu khách hàng thanh toán trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký HĐMB không muộn hơn 31/12/2018
 • Mức lãi suất 12%/năm cho 5% giá bán căn hộ (không bao gồm VAT) – vào TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB. Khoản tiền lãi được trả vào cuối kỳ khi thanh lý TTĐC. KH cá nhân chịu thuế TNCN cho khoản lãi này.

3.3 Khách hàng ký HĐMB và có nhu cầu thanh toán trước hạn bằng vốn tự có sau khi ký HĐMB sẽ được hưởng mức lãi suất chiết khấu tương đương 8%/năm trên khoản tiền và số ngày thanh toán trước hạn (áp dụng cho KH thanh toán tròn đợt tiến độ), trừ khi có thỏa thuận khác (Mức chiết khấu này có thể thay đổi mà không cần báo trước). Khoản tiền này sẽ được giảm trừ vào giá trị thanh toán của các lần thanh toán tiếp theo. KH cá nhân chịu thuế thu nhập cá nhân cho khoản lãi này.